FANDOM


To ligninger med to ubekendte Edit

Eks på en ligning med to ubekendte:

s=7x

s=3x+16

Da de de begge to hedder s=?, må de være ens og kan derfor sættes lige med hinanden

Du løser ligningen sådan:

7x=3x+16

7x-3x=16

4x=16

x=4

For at regne værdien af s ud, sætter du x's værdi ind i de oprindelige ligninger.

s=7x

s=7*4=28

s=3x+16

s=3*4+16=28

Dermed har vi bevist, at x er 4 og s er 28.

Hvis du vil vide mere om emnet, så kig på side 27-28 i arbejdsbogen.

Hilsen Marie og Anders. :)