Fandom

2010e Matematik Wiki

2 ligninger og 2 ubekendte

32pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

To ligninger med to ubekendte Edit

Eks på en ligning med to ubekendte:

s=7x

s=3x+16

Da de de begge to hedder s=?, må de være ens og kan derfor sættes lige med hinanden

Du løser ligningen sådan:

7x=3x+16

7x-3x=16

4x=16

x=4

For at regne værdien af s ud, sætter du x's værdi ind i de oprindelige ligninger.

s=7x

s=7*4=28

s=3x+16

s=3*4+16=28

Dermed har vi bevist, at x er 4 og s er 28.

Hvis du vil vide mere om emnet, så kig på side 27-28 i arbejdsbogen.

Hilsen Marie og Anders. :)

Also on Fandom

Random Wiki