FANDOM


Retvinklet trekant


CosinusEdit

Cosinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i retvinklede trekanter, eller x-koordinaten til et punkt på enhedscirklen. Man bruger Cosinus til at regne siderne ud i en retvinklet trekant. Cosinus kan også bruges til at regne hypotenusen ud. Man bruger Cosinus hvis man skal regne den hosliggende katete til vinklen ud. Cosinus kan også bruges i andre sammenhænge fx med cosinus-relationerne.

$ Sin(A)= \frac{a}{c} $

$ Cos(A)= \frac{b}{c} $

$ Tan(A)= \frac{a}{b} $

Eller:

$ Sin(A)= \frac{modstående katete}{hypotenusen} $

$ Cos(A)= \frac{hosliggende katete}{hypotenusen} $

$ Tan(A)= \frac{Modstående katete}{hosliggende katete} $