FANDOM


Vi regner med cosinus.

Cosinus bruger vi til at beregne sider i en retvinklet trekant. Desuden kan man bruge cosinus til at finde X i enhedscirklen.

For at beregne trekantens længder, kan man kalde siderne: a, b og c. Og man kan kalde de modstående vinkler: A, B og C. Derefter kan man bruge følgene formler til at regne $ a^2 , b^2 $ og $ c^2 $ ud.

$ a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot cos(A) $

$ b^2 = a^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot c \cdot cos(B) $

$ c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot cos(C) $

Cosinus relationerne kan bruges til alle trekanter IKKE kun retvinklede.