FANDOM


Forskriften på en eksponentiel funktion er:$ f(x)= b*a^x $

Man kan finde a med formlen:$ a= \sqrt[x2-x1]{\frac{y2}{y1}} $

Man kan finde b med formlen:$ b= y1/a^x1 $

Når man skal finde forskriften på funktionen, kan man bruge formlerne på a og b.

Fordoblingskonstant: er det tal, man skal øge x med for at f(x) bliver dobbelt så stor.

$ T2 = log(2)/log(a) $ eller $ T2=in(2)/in(a) $

Halveringskonstant: Hver gang T1/2 lægges til x så halveres y

$ T1/2=log(1/2)/log(a) $