FANDOM


EnhedscirklenImage

Enhedscirklen bruges til at beregne sidelængder og vinkler i retvinklede trekanter. kendetegnet ved den er, at dens radius er 1, og centrum i cirklen er (0,0). Enhedscirklens omkreds er $ 2 \cdot \pi $ og arealet er $ \pi $.

Det er altså den cirkel, som vi definerer sinus og cosinus ud fra.

Når vi skal finde en vinkel i en trekant ved hjælp af enhedscirklen, kan man sætte et punkt hvilket som helst sted på cirklen. Når du har bestemt dig et punkt, tegner du en streg fra punktet og ned til cirklens midtpunkt (0,0). Derefter vil der opstå en vinkel, som vil hedde (cos(v), sin(v)).