FANDOM


Faktorisering Edit

Faktorisering er at dele et produkt op, så de gange med hinanden giver produktet igen.

Faktorseringen af 15 er 3 og 5.

Produktet af 3 og 5 er 15.


F.eks

$ f(x)=x^2-4 $

$ f(x)=(x-2)(x+2) $ - Vi faktoriserer stykket

$ f(x)=(x-2)(x+2)=0 $ - Vi sætter det lig nu, så det kan beregnes som en andengrads ligning

$ x=-2 $ eller $ x=2 $ - Facit.