FANDOM


En eksponentielt voksende funktion f(x)=b\cdot a^x. Hvis a>1 fordobles y den i løbet af et bestemt tidsrum, uanset udgangspunktet. Det bestemte tidsrum = fordoblingskonstanten = T_2

EksempelEdit

For at demonstrere situationen er det godt at have et koordinatsystem. Vi antager at fordoblingskonstanten er 2.

Hver eneste gang T_2 lægges til x-værdien fordobles y-værdien. fx: (1,2) (3,2) (5,4) (7,8) (9,16) (11,32) osv.

FormelEdit

T_2 = \frac{log(2)}{log(a)}

T_{\frac{1}{2}} = \frac{log(\frac{1}{2})}{log(a)}

Eksempel:

2^x=op5

log(2^x)=log(5)

x\cdot log(2)=log(5)^3

x=\frac{log(3)}{sin(2)}=63,238

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki