FANDOM


Ligninger af første grad med en ubekendtEdit

For at løse en ligning med en ubekendt skal man isolere x, altså få x til at stå alene på den ene side af lighedstegnet. Når dette er gjort, må alt det der står på den anden side af lighedstegnet, jo nødvendigvis være lige med x.

For at få isoleret x, må man følge nogle regneregler:

  • Man må lægge det samme tal til på begge sider af lighedstegnet.
  • Man må trække det samme tal fra på begge sider af lighedstegnet.
  • Man må gange med det samme tal på begge sider af lighedstegnet, DOG ikke nul.
  • Man må dividere med det samme tal på begge sider af lighedstegnet, DOG ikke nul.
  • Nulreglen: et produkt giver nul, netop når mindst én af faktorerne er nul.

Brug af lommeregnerEdit

Hvis man vil bruge lommeregneren istedet for at udregne x manuelt, skal man gøre følgende:
Vi har eksempelvis en ligning der hedder: 2+5x=7x
Manual for brug af lommeregner.

1. Vi tager vores TI-nspire CAS og tænder den.
2. Under scratchpad går vi ind under beregninger.
3. Du trykke på menu knappen til højre på lommeregneren.
4. Du går ind under punkt tre som er algebra og trykker på pilen til højre.
5. Der kommer et nyt skærmbillede frem og der trykker du på den første som hedder løs.
6. Du vil automatisk komme tilbage til begreningssiden og der vil stå solve i udregningsfeltet.
7. Du tasker din ligning: solve(2+5x=7x,x).
8. For at lommeregneren kan løse ligningen skal du tilsætte et komma efter ligningen, du trykker på det grå lille komma nede i venstre hjørne og tilføjere bagefter et x.
9. Når ligningen er intastet korrekt trykker du på den gule ctrl knap og bagefter enter.
10. Du vil nu have resultatet på ligningen - bemærk at lommeregneren ikke viser udregninger

Eksempler på ligninger med en ubekendtEdit

2x-4=0
2x=0+4
x=4/2
x=2


x+14=19
x=19-14
x=5


3x=6
x=6/3
x=2

(5x-2)/(-4x+7)=-2
5x-2=-2(-4x+7)
5x-2=8x-14
-2+14=8x-5x
12=3x
x=12/3
x=4


Det er altid bedre at skrive brøker i stedet for at afrunde decimaltal!

I know you love us - XOXO........ Nanna og Anne