FANDOM


$ log(x)=y $ svarer til $ 10^y $

10 kaldes her for grundtallet for logaritmefunktionen

log (underforstået: log 10)også kaldet 10-talslogaritmen

Den naturlige logaritmefunktion (logaritmen med grundtal e), der betegnes ln, er den funktion, der opfylder:

$ log_e(x)= ln(x) $

Det naturlige tal (Eulers tal) e= 2,71828...

Den naturlige eksponentialfunktion: $ e^x $