FANDOM


Antal nulpunkter i polynomier:

1. grads polynomier (lineær funktion) f(x) = a*x+b Kan have 0 eller 1 nulpunkter.

2. grads polynomier (parabler) f(x) a*x^2+b*x+c Kan have 0, 1 eller 2 nulpunkter

3. grads polynomier f(x) = a*x^3+b*x^2+*x+d Kan have 0, 1, 2 eller 3 nulpunkter


Sætningen: Et n'te grads polynomium har HØJST n nulpunkter.Et eksempel på hvordan det kan løses ved hjælp af [Faktorisering]

Factor(x^5+3*x^4-x^3-5*x^2-7*x-3)

= (x+3)*(x^2+x+1)*(x^2-x-1)

I første parentes kan man se at nulpunktet er -3 I 2. og 3. parentes er det en 2. grads ligning, så man skal her finde diskriminanten.


Diskriminanten:

$ D = b^2 - 4ac $