FANDOM


Procentvis stigning/tilvækstEdit

Eksempel 1:
Claus har 1500 kroner og 2 dage senere får han løn og har så 2100 kroner.

K1 = 1500
K2 = 2100
Delta K = 2100-1500 = 600 kroner.
For at komme frem til dette resultat, skal man bruge ligningen Delta K = K2-K1

For at finde den procentvis stigning skal man bruge ligningen =(K2-K1)/K1
(2100-1500)/1500 = 0,4 = 40%

Eksempel 2
Claus har 1500 kroner og får 40 % mere.
1500+1500*(40/100)
1500(1(40/100))
1500*1,40 = 2100.

Til at finde ud af dette, bruge vi fremskrivnings faktoren = K1*a = K2