FANDOM


Hvis der står A^2 er det det samme som der bare står 2 a'er ganget med hinanden. Når så der ganges med f.eks. a ind i en sætning, som eksempel vis kunne være (a+1) giver det a^2+1a

At sætte udenfor parentes er det modsatte af at Gange ind i parantes

2*a + 2*b = 2*(a+b)

EksemplerEdit

Udtryk der består af ensbenævnte led, kan reduceres:

Eksempel 1: $ 12a + 7a = (12 + 7)a = 19a $

Eksempel 2: $ 4x^2 + 7x^2 - 5x^2 = (4 + 7 - 5)x^2 = 6x^2 $

Eksempel 3: $ pa + qa = (p+q)a $

Eksempel 4: $ 13L + 13K + 13T = 13(L+K+T) = (L+K+T)13 $ 13 er sat uden for parentes

Eksempel 5: $ Lp+Kp+Tp 0 (L+K+T)p = p(L+K+T) $ p er sat uden for parentes