FANDOM


Hvis der står A^2 er det det samme som der bare står 2 a'er ganget med hinanden. Når så der ganges med f.eks. a ind i en sætning, som eksempel vis kunne være (a+1) giver det a^2+1a

At sætte udenfor parentes er det modsatte af at Gange ind i parantes

2*a + 2*b = 2*(a+b)

EksemplerEdit

Udtryk der består af ensbenævnte led, kan reduceres:

Eksempel 1: 12a + 7a = (12 + 7)a = 19a

Eksempel 2: 4x^2 + 7x^2 - 5x^2 = (4 + 7 - 5)x^2 = 6x^2

Eksempel 3: pa + qa = (p+q)a

Eksempel 4: 13L + 13K + 13T = 13(L+K+T) = (L+K+T)13 13 er sat uden for parentes

Eksempel 5: Lp+Kp+Tp 0 (L+K+T)p = p(L+K+T) p er sat uden for parentes

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki