FANDOM


SinusEdit

Sinus er en trigonometrisk funktion inden for matematikken, som beskriver bestemte forhold mellem siderne i en retvinklet trekant, eller y-koordinaten til et punkt på enhedscirklen. Man bruger Sinus til at regne siderne ud i en retvinklet trekant. Sinus kan også bruges til at regne hypotenusen ud. Man bruger Sinus hvis man skal regne den modstående katete til vinklen ud. sinus kan også bruges i andre sammenhænge fx med Sinus-relationerne.


$ Sin(A)= \frac{a}{c} $

$ Cos(A)= \frac{b}{c} $

$ Tan(A)= \frac{a}{b} $

Eller:

$ Sin(A)= \frac{modstående katete}{hypotenusen} $

$ Cos(A)= \frac{hosliggende katete}{hypotenusen} $

$ Tan(A)= \frac{Modstående katete}{hosliggende katete} $